Idealnyj muzh

1980

Directed by Viktor Georgiyev 

Writing credits Viktor Georgiyev 

Genre: Comedy

Credited cast overview:
Yuri Yakovlev
Lyudmila Gurchenko
Anna Tvelenyova
Yelena Koreneva
Yevgeniya Khanayeva
Eve Kivi
Alla Budnitskaya
Igor Dmitriyev
Boris Khimichev
Albert Filozov
Ivan Voronov
Konstantin Karelskikh
Eduard Martsevich
Pavel Kadochnikov
 
Also Known As:
Ideal Husband, An (1980)
Идеальный муж (1980) (Soviet Union: Russian title: original Cyrillic KOI8-R title)
Country: Soviet Union
Language: Russian
Color: Color
Certification: Finland:S